ไฮจีนิค แฮนด์ ซานิไทเซอร์ สเปรย์ ไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตราย

ไฮจีนิค แฮนด์ ซานิไทเซอร์ สเปรย์
สเปรย์ทำความสะอาด แบบไม่ต้องล้างออก
ลดการสะสมของแบคทีเรีย & ไวรัส

3 พลังปกป้องในขวดเดียว
- Ethyl Alcohol
- Hydrogen peroxide
- Silver

- ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตา และทางเดินหายใจ
- ไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตราย
- ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
- วัตถุดิบได้รับการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐานระดับสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ