ส มั ค ร ส ม า ชิ ก Wellness Plus วันนี้ สะสมคะแนนเพื่อแลกรับส่วนลดหรือของขวัญพิเศษได้ด้วย

 

ส มั ค ร ส ม า ชิ ก Wellness Plus วันนี้

สะสมคะแนนเพื่อแลกรับส่วนลดหรือของขวัญพิเศษได้ด้วย

• ซื้อสินค้าครบทุก 25 บาท ได้รับ 1 คะแนน

• สะสมครบ 100 คะแนน แลกรับส่วนลด 10 บาท

สมัครสมาชิกฟรี http://bit.ly/3cfsYXI

 

หมายเหตุ : คะแนนสะสมจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเริ่มสะสมใหม่ในปีถัดไป

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า