แจ้งปิดคลังนับสต๊อกสินค้า

 

แจ้งปิดคลังนับสต๊อกสินค้า

 

บริษัท เวลเนส เอเชีย แจ้งปิดคลังนับสต๊อกสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

 

 

วันที่ 3 มีนาคม 64

 

 

- Last Order (ออร์เดอร์สุดท้าย) ก่อน 15.00 น.

 

 

วันที่ 4 - 7 มีนาคม 64

 

 

- ปิดคลังนับสต๊อกประจำปี

 

 

วันที่ 8 มีนาคม 64

 

 

- เริ่มจัดส่งสินค้า
 

 

 

* Last Order รายการสั่งซื้อที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

 

**เริ่มจัดส่งสินค้าอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 64 เป็นต้นไป