พิเศษเฉพาะสมาขิก Wellness Plus ซื้อสินค้าเป็นคู่ รับคะแนนสะสม 2 เท่า

 

Happy Valentine's Day
 
พิเศษเฉพาะสมาขิก Wellness Plus
ซื้อสินค้าเป็นคู่ รับคะแนนสะสม 2 เท่า
ระยะเวลาโปรโมชั่น 14-16 ก.พ. 2564
 
 
เงื่อนไข
- เฉพาะสมาชิก Wellness Plus เท่านั้น
- ซื้อสินค้ารายการเดียวกัน 2 ชิ้น หรือโปรโมชั่นเดียวกัน 2 ชุด
- 1 สิทธิ์ / 1 การสั่งซื้อ / 1 หมายเลขสมาชิก *เฉพาะบิลแรกเท่านั้น
- คะแนนสะสมมีอายุ 1 ปีปฏิทิน หมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 64
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 
สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่
Tel. : 095-495-7828
Line : @benjaoil >> https://goo.gl/oyWPX6