14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก
 
14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก
 
วันเบาหวานโลก เป็นการรณรงค์เพื่อสร้างความตื่นรู้ในระดับโลกเกี่ยวกับ “โรคเบาหวาน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี โดยริเริ่มขึ้นครั้ังแรกใน พ.ศ. 2534 โดยสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ และองค์การอนามัยโลก โดยคำนึงถึงอุบัติการณ์ของโลกเบาหวานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลก
 
4 วิธีป้องกันเบาหวาน
– งดน้ำตาลเกินจำเป็น
– ลดข้าวแป้ง
– เพิ่มผักผลไม้
– เริ่มออกกำลังกาย
- รับประทานผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยปรับสมดุลน้ำตาลในเลือด
 
สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่
Line : @balans >> https://goo.gl/PqEGS2
Tel. : 095-495-7828