ช้อปสนุก ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

  • กรอกโค้ดส่วนลด SS1000 ลดเพิ่ม 50 บาท เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท 
  • กรอกโค้ดส่วนลด SS1500 ลดเพิ่ม 100 บาท เมื่อช้อปครบ 1,500 บาท 
  • กรอกโค้ดส่วนลด SS2000 ลดเพิ่ม 150 บาท เมื่อช้อปครบ 2,000 บาท 
  • กรอกโค้ดส่วนลด SS2500 ลดเพิ่ม 200 บาท เมื่อช้อปครบ 2,500 บาท 

*เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด