น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

 

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท

เวลเนส เอเซีย จำกัด