โรคเบาหวาน คืออะไร?
โรคเบาหวาน คืออะไร?
โรคเบาเหวาน คือ โรคที่กิดความบกพร่องของฮอร์โมนอินซูลิน
ซึ่งผลิตจากตับอ่อน ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ
โรคเบาหวานแบ่งเป็น 4 ได้แก่
โรคเบาหวานชนิดที่ 1เกิดจาก
เซลล์ตับอ่อนถูกทำลาย
โดยภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ทำให้ขาดอินซูลิน มักพบในเด็ก
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด
(ร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด)
เกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน
มักพบในผู้ใหญ่ หรือ
ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรืออ้วน
โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะมีได้หลายสาเหตุ เช่น
โรคของตับอ่อน โรคทางต่อมไร้ท่อ หรือ
ยาสเตียรอยด์ เป็นต้น
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็นโรคเบาหวานที่เกิดขึ้น
ขณะตั้งครรภ์ มักเกิดเมื่อ
ไตรมาส 2-3 ของการตั้งครรภ์
สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่
Line : @balans >> https://goo.gl/PqEGS2
Tel. : 095-495-7828