รางวัล "กินรีทอง" มหาชน ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563

 

 

ตอกย้ำความมั่นใจถึงคุณภาพ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ เบญจ ออยล์ “

ด้วยรางวัล การันตีคุณภาพ กินรีทอง มหาชน 2563 สาขา ผลิตภัณฑ์ดีเด่น

“กุญแจสำคัญของสุขภาพที่ดีด้วยธรรมชาติ

เริ่มต้นที่ เบญจ ออยล์“