ดูแลคุณแม่ด้วยหลัก 5อ สุขภาพดี สมวัยคุณเเม่-เบญจออยล์

 

ดูแลคุณแม่ด้วยหลัก 5อ สุขภาพดี สมวัยคุณเเม่

 
1.อาหารเลี่ยงอาหาร
หวาน มัน เค็มจัดๆ และ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เลือกอาหารที่
ย่อยง่าย หลากหลาย
ครบทั้ง 5หมู่
 
2.ออกกำลังกาย
เลือกกิจกรรมที่เหมาะสม
ท่าเป็นประจำ ตามกำลัง
ไม่หนัก หรือไม่หักโหม จนเกินไป
 
3.อารมณ์จิตใจแจ่มใส
มองโลกในแง่บวก
 ไม่เครียด
 
4.หากิจกรรม งานอดิิเรกที่ชอบ
ทำแล้วเพลิดเพลิน
และมีคุณค่าทางจิตใจอดิเรก
 
5.อนามัย
ตรวจเช็คสุขภาพร่างกาย
เป็นประจำรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์เสริมด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
บำรุงร่างกาย