บาลานส์ ไฮจีนิค แฮนด์ ซานิไทเซอร์ สเปรย์ ลดการสะสมของเชื้อโรด 99.9%

บาลานส์ ไฮจีนิค แฮนด์ ซานิไทเซอร์ สเปรย์
ลดการสะสมของแบคทีเรีย & ไวรัส

⭐ ลดการสะสมของเชื้อโรด 99.9%
ที่เกิดจากการสัมผัสหรือเชื้อโรค
ที่พบตามสกานที่ต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อ

⭐ ไม่ต้องล้างออก
ใช้ทำความสะอาดมือ และสิ่งของต่างๆ
ลดการสะสมของเชื้อโรค

⭐ อ่อนโยนต่อผิว
มือนุ่มน่าสัมผัส ไร้สารเคมีตกค้าง

ผ่านการทดสอบ Hypo-Allergenic Tested ไม่ก่อให้กิดการระคายเคือง
** สามารถใช้บ่อยได้เท่าที่่ต้องการ

3 พลังปกป้องในขวดเดียว
- Ethyl Alcohol
- Hydrogen peroxide
- Silver
- Perfume

ฆ่าแบคทีเรียและเชื้อราได้ 99.9%
- ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตา และทางเดินหายใจ
- ไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตราย
- สามารถย่อยสลายได้ในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษ (ออกซิเจนและน้ำ)
- ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
- วัตถุดิบได้รับการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐานระดับสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ