สวัสดีปีใหม่ไทย และ วันผู้สูงอายุ

 

สวัสดีปีใหม่ไทย และ วันผู้สูงอายุ

สืบสารประเพณีไทย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

(shiny)สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
(shiny)ขอพรจากพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่บ้านเดียวกัน โดยเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
(shiny)โดยต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
(shiny)หากพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลกัน ให้แสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่ออนไลน์

สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่
Tel. : 095-495-7828
Line : @benjaoil >> https://goo.gl/oyWPX6
website :http://bit.ly/37MmFY4