ใครมีโอกาสเสียชีวิต เมื่อติดเชื่อโควิด-19

 

ใครมีโอกาสเสียชีวิต เมื่อติดเชื่อโควิด-19

ยิ่งอายุมาก ยิ่งมีโอกาสเสียชีวิตมาก

อายุ
0-9 ปี          0
%
10-39 ปี
      0.2%
40-49
ปี     0.4%
5-59 ปี        1.3
%
60-69 ปี      3.6
%
70-79 ปี      8.0
%
>80 ปี        14.8%

อัตราการเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นถ้ามีโรคดังนี้
โรคหัวใจและหลอดเลือด        13.2
%
เบาหวาน                               9.2
%
ความดันโลหิตสูง                   8.4
%
โรคระบบทางเดินหายใจ         8
%
มะเร็ง                                   7.6
%
!!
ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต น้อยกว่า 1%
!!
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป เสียชีวิตมากที่สุดประมาณ 15%

 

สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่
Line : @balans >> https://goo.gl/PqEGS2
Tel. : 095-495-7828