โภชนบำบัด มิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยื่น

โภชนบำบัด มิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยื่น

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม รายการ HOTLINE สายสุขภาพ
ทางช่อง Nation 22 เวลา 06.00-6.30 น.
พบกับ นพ.สิทธา ลิขิตนุกูล และ คุณชมพู ฟรุตตี้

โภชนบำบัด มิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยื่น 
เบาหวาน ความดัน หลอดเลือด หัวใจ มะเร็ง โรคNCDs สาเหตุการตายอันดับ 1

พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมา