Author - superadmin

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ควอลิตี้ มีท จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2538 โดยเป็นผู้นำในเรื่องการผลิตไข่ไก่ เพื่อให้เป็นไข่ไก่ที่มีความแตกต่างจากไข่ไก่ที่มีอยู่ ในขณะนั้น นับเป็นผู้ผลิตไข่ไก่ที่มีกรดไขมัน โอเมก้า 3 รายแรกของเมืองไทย ภายใต้ตรา ดอกเตอร์เฮ็นน์ โดยคิดค้นแนวทางที่จะพัฒนา อาหารเพื่อสุขภาพ จนกระทั่งสามารถพัฒนาสูตรอาหารพิเศษ สำหรับการผลิตไข่เพื่อสุขภาพตลอดจนกระบวนการควบคุมคุณภาพเพื่อ ให้ได้ไข่ไก่เพื่อสุขภาพแต่ละชนิด จากฐานธุรกิจปศุสัตว์ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นฟาร์มไก่ไข่ อันดับ 2 ของประเทศในขณะนั้น สามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้ เกือบ 1,000,000 ตัวและยังเป็นรายแรกที่ [...]