ไข่สุขภาพ ดอนเตอร์เฮ็นน สูตร ฟรีเร้นจ์ โอเมก้า 3

Doctor Henn Free range Omega 3

1 ฟอง มีโอเมก้า 3 ถึง 250 มิลลิกรัม
เลี้ยงแม่ไก่แบบธรรมชาติ เลี้ยงปล่อยไม่ขังกรง
มีคลอเลสเตอรอลต่ําเพียง 130 มิลลิกรัม(ซึ่งไข่ไก่ทั่วไปมี 250 มิลลิกรัม)
เลี้ยงด้วยอาหารที่คัดสรรคุณภาพเยี่ยมจากธรรมชาติและเสริมด้วยน้ำมันปลา

>>> อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่แบบทั่วไป จะเลี้ยงในกรงที่มีพื้นที่จํากัด แม่ไก่จะถูกบังคับให้กินตามเวลาและปริมาณที่กําหนด แต่การเลี้ยงแม่ไก่ของดอกเตอร์เฮ็นน ในแบบ “ ฟรีเร้นจ์ โอเมก้า 3 ” เป็นการเลี้ยงดูแบบธรรมชาติ มีอิสระในการใช้ชีวิต ทั้งวิ่ง เดิน บิน และคุ้ยเขี่ยอาหารกินอย่างอิสระ ซึ่งจะทําให้แม่ไก่ได้ออกกําลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ มีร่างกายที่แข็งแรง ต้านทานต่อโรคได้เป็นอย่างดี แม่ไก่มีความสุขเพราะได้ออกไข่ในรังที่จัดไว้ให้ มีโอกาสกกไข่ช่วงเวลาหนึ่ง พร้อมทั้งได้กินอาหารธัญพืช ปลอดสารเคมี ทั้งหมดนี้ย่อม “ ส่งผลให้แม่ไก่ให้ไข่ที่มีคุณภาพสูง ”