ไข่สุขภาพ ดอนเตอร์เฮ็นน สูตรคิดส์ (ดีเอชเอ & ไอโอดีน )

Doctor Henn สูตร Kids

  • เสริม DHA 150 มิลลิกรัม/ฟอง
  • เสริมไอโอดีน 150 ไมโครกรัม/ฟอง

(1ฟองมีไอโอดีนเพียงพอสำหรับร่างกายต้องการแต่ละวัน) เหมาะสำหรับเด็กวัยพัฒนาการ

เสริมสร้าง DHA 8 เท่า เทียบกับไข่สดปกติ
มี DHA 150 มิลลิกรัม ต่อไข่ 1 ฟอง
มีไอโอดีนสูง
สารอาหาร หน่วย ไข่สดปกติ ไข่สุขภาพ

Dr.Henn Kigs

ข้อมูลเปรียบเทียบ
โคเลสเตอรอล มิลลิกรัม 250* 195.00 น้อยกว่า 25 %
ไขมันทั้งหมด กรัม 5.01** 4.55 น้อยกว่า 17 %
ไขมันอิ่มตัว กรัม 1.55* 1.55 น้อยกว่า 3 %
โปรตีน กรัม 6.25* 6.15 มากกว่า 14 %
วิตามิน บี 1 มิลลิกรัม 0.031** 0.05 มากกว่า 29 %
วิตามิน บี 2 มิลลิกรัม 0.254** 0.14 น้อยกว่า 17 %
ดีเอชเอ มิลลิกรัม 18 172.5 มากกว่า 10 เท่า
ไอโอดีน ไมโครกรัม 24*** 150 มากกว่า 6 เท่า

ข้อมูลทางโภชนาการเปรียบเทียบ
ไข่สดปกติ/ไข่สุขภาพ Doctor Henn สูตร คิดส์ หนึ่งหน่วยบริโภค 1 ฟอง (50 กรัม)

>> ดีเอชเอ (DHA) เป็นส่วนหนึ่งของเซลล์สมองและเซลล์ประสาท ซึ่งมีผลต่อสติปัญญา หากร่างกายขาด DHA จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเจริญเติบโต ดังนั้นเด็กวัยเรียนรู้ควรได้รัย DHA ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการเจริญเติบโตของสมองร่างกายไม่สามารถสร้าง DHA เองได้ ต้องได้รับการบริโภคเท่านั้น

>> ไอโอดีน (IODINE) เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีความสำคัญต่อต่อมไทรรอยด์ ที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน ไอโอดีน ช่วยป้องกันโรคคอหอยพอก และโรคเอ๋อ