fbpx

ไข่สุขภาพ ดอนเตอร์เฮ็นน สูตรคิดส์ (ดีเอชเอ & ไอโอดีน )

Doctor Henn สูตร Kids

  • เสริม DHA 150 มิลลิกรัม/ฟอง
  • เสริมไอโอดีน 150 ไมโครกรัม/ฟอง

(1ฟองมีไอโอดีนเพียงพอสำหรับร่างกายต้องการแต่ละวัน) เหมาะสำหรับเด็กวัยพัฒนาการ

เสริมสร้าง DHA 8 เท่า เทียบกับไข่สดปกติ
มี DHA 150 มิลลิกรัม ต่อไข่ 1 ฟอง
มีไอโอดีนสูง
สารอาหารหน่วยไข่สดปกติไข่สุขภาพ

Dr.Henn Kigs

ข้อมูลเปรียบเทียบ
โคเลสเตอรอลมิลลิกรัม250*195.00น้อยกว่า 25 %
ไขมันทั้งหมดกรัม5.01**4.55น้อยกว่า 17 %
ไขมันอิ่มตัวกรัม1.55*1.55น้อยกว่า 3 %
โปรตีนกรัม6.25*6.15มากกว่า 14 %
วิตามิน บี 1มิลลิกรัม0.031**0.05มากกว่า 29 %
วิตามิน บี 2มิลลิกรัม0.254**0.14น้อยกว่า 17 %
ดีเอชเอมิลลิกรัม18172.5มากกว่า 10 เท่า
ไอโอดีนไมโครกรัม24***150มากกว่า 6 เท่า

ข้อมูลทางโภชนาการเปรียบเทียบ
ไข่สดปกติ/ไข่สุขภาพ Doctor Henn สูตร คิดส์ หนึ่งหน่วยบริโภค 1 ฟอง (50 กรัม)

>> ดีเอชเอ (DHA) เป็นส่วนหนึ่งของเซลล์สมองและเซลล์ประสาท ซึ่งมีผลต่อสติปัญญา หากร่างกายขาด DHA จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเจริญเติบโต ดังนั้นเด็กวัยเรียนรู้ควรได้รัย DHA ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการเจริญเติบโตของสมองร่างกายไม่สามารถสร้าง DHA เองได้ ต้องได้รับการบริโภคเท่านั้น

>> ไอโอดีน (IODINE) เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีความสำคัญต่อต่อมไทรรอยด์ ที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน ไอโอดีน ช่วยป้องกันโรคคอหอยพอก และโรคเอ๋อ