ไข่สุขภาพ ดอกเตอร์เฮ็นน สูตรเสริมโอเมก้า 3

โอเมก้า 3 (Omega 3 ) มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร

  • ช่วยให้เกล็ดเลือดลื่นไหล
  • ช่วยลดระดับไตรกรีเซอร์ไรด์ในกระแสเลือด
  • ลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
มีคุณค่า โอเมก้า 3 200 มิลลิกรัมต่อฟอง
มีโคเลสเตอรอลต่ำกว่าธรรมชาติ
แม่ไก่กินอาหารสูตรพิเศษผสมน้ำมันปลา (Fish Oil )

ข้อมูลทางโภชนาการเปรียบเทียบ ไข่ไก่ปกติ/ไข่สุขภาพ สูตรเสริม Omega 3 หนึ่งหน่วยบริโภค 1 ฟอง (50 กรัม)

สารอาหาร หน่วย ไข่สดปกติ ไข่สุขภาพ

Dr.Henn Kigs

ข้อมูลเปรียบเทียบ
โคเลสเตอรอล มิลลิกรัม 250* 175.00 น้อยกว่า 25 %
ไขมันทั้งหมด กรัม 5.01** 4.15 น้อยกว่า 17 %
ไขมันอิ่มตัว กรัม 1.55* 1.50 น้อยกว่า 3 %
โปรตีน กรัม 6.25* 7.10 มากกว่า 14 %
วิตามิน บี 1 มิลลิกรัม 0.031** 0.04 มากกว่า 29 %
วิตามิน บี 2 มิลลิกรัม 0.254** 0.21 น้อยกว่า 17 %
โอเมก้า 3 มิลลิกรัม 35 200 มากกว่า 6 เท่า
ดีเอชเอ ไมโครกรัม 18 185 มากกว่า 6 เท่า

หมายเหตุ: *สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย **1989 Supplement – Agriculture Handbook No. 8,Human Nutrition Information Service, USDA

>> Omega 3 คือ กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ที่จําเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกาย
ซึ่งคนส่วนมากจะรู้จักกันในรูปน้ํามันปลา (Fish Oil) <<