ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำสมุนไพร บีไลฟ์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำสมุนไพร ซินเซีย 

ขนาด 1,000 มล.


สรรพคุณ

ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบการขับถ่าย


วิธีรับประทาน

ดื่มก่อนนอน 2 แก้ว ( 30 CC)